Helsingborg idag

Helsingborg idag belyser rådande förhållanden i Helsingborg utifrån de fem megatrender som trend- och omvärldsanalysen tar avstamp i. Områdena som behandlas är bland annat demografi och boende, näringsliv och arbetsmarknad, digitalisering, ökade flyktingströmmar, segregation, natur och miljö samt utbildning. Texterna ska ses som en kort sammanfattning av de viktigaste områdena med koppling till de gemensamma beröringspunkterna i verksamheternas nulägesbeskrivningar och till konsekvenserna för trenderna.