Medskick

I medskicken summerar stadsdirektören de viktigaste iakttagelserna utifrån trend- och omvärldsanalysen. Syftet med medskicken är att ta oss vidare från insikt till handling.

Kostnaderna för offentlig verksamhet i Sverige kommer att öka snabbare än skatteunderlaget de närmaste fyra åren. Därför behöver vi rusta oss för sämre ekonomiska förutsättningar och planera vår verksamhet på ett sätt som ställer ännu större krav på effektivitet och smarta lösningar.
Tre förmågor som jag anser blir särskilt viktiga är vårt mod att tänka och göra nytt, vår förmåga att utnyttja internets möjligheter och vår vilja att utveckla våra serviceupplevelser.
/Palle Lundberg

Våga testa nytt
– varje medarbetare är en möjlig innovatör

Innovation är inte alltid något som sker i exklusiva sammanhang under särskilda omständigheter. Det är ofta precis tvärtom – det sker i vår vardag fast vi inte alltid tänker på det. Innovation är när vi kommer på nya idéer i vardagen och dessutom gör slag i saken och faktiskt prövar dem – allt i syfte att skapa värde för dem vi finns till för. En framgångsfaktor i innovativa organisationer är att varje anställd ses som idégivare och genomförare av förändringar. Detta sker idag på olika sätt i Helsingborgs stad och det synsättet behöver i ökad utsträckning genomsyra våra verksamheter. Vi behöver se till att bra förslag och idéer snabbt omsätts i handling. En faktor som bromsar oss i det arbetet är rädslan över att göra fel, istället för att ha modet att våga testa nytt. Vi behöver även bli bättre på att lyfta vad vi lär oss när saker inte går som det var tänkt. Idéer och förslag på lösningar behöver också komma från andra håll; från invånare, näringsliv, akademi samt besökare och vi ska bli mästare på att välkomna och hantera det.

Tänk Internet först
– med människan i fokus

I Helsingborg tar vi internet på allvar: internet är en förutsättning för vår utveckling och för att vi ska nå våra mål. Därför ska vi sätta internet först och försöka bli den bästa stad vi kan bli med hjälp av internet. Vi måste våga möta utmaningen att genom digitala medel göra livet lättare för alla som bor och verkar i Helsingborg. Med smarta digitala lösningar använder vi kommunens resurser på ett effektivt sätt och får möjlighet att med staden som plattform verka för medskapande tillsammans med andra aktörer. Alla ska kunna dra nytta och alla ska kunna bidra. För att lyckas måste vi inse att internet och digitalisering inte är någon annans ansvar, de är allas vår vardag. Därför förväntas du som medarbetare att kunna navigera digitalt, varje dag. Tänk vilka effekter vi redan sett med satsningarna på bland annat e-tjänster, öppna data, flippat klassrum och fritt wi-fi i offentliga rummet. Titeln som Sveriges IT-kommun 2015 förpliktigar.

Sätt kunden* i centrum
– utveckla våra serviceupplevelser

Bra service och bemötande blir allt mer viktigt. Invånare, företag och besökare jämför vår service med den service de får från andra företag, organisationer och myndigheter. De som är i kontakt med staden ställer höga krav på enkla och smidiga tjänster som möter deras behov och hjälper dem att lösa sina problem. De förväntar sig också hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Därför behöver Helsingborgs stads medarbetare och ledare ha koll på behov och upplevelser i kundens resa genom våra olika tjänster. Vi måste samarbeta över förvaltningsgränserna för att kunna möta kunden som en organisation, även om kundens resa spänner över flera kontaktpunkter, kanaler och verksamheter. Genom att jobba med gemensamma kundresor får vi verktyg för att se helheten och utveckla utifrån riktiga kundbehov. Det höjer serviceupplevelserna samtidigt som det effektiviserar vårt arbete.

* Med kund menar vi de som använder stadens tjänster