Att använda analysen

Trend- och omvärldsanalysen är ett verktyg som ska hjälpa oss nå visionen Helsingborg 2035 och vårt mål att bli en av Europas mest innovativa städer 2022. Stadens nya tillitsbaserade styrning innebär dessutom att analysen behövs av allt fler medarbetare, på alla nivåer i staden. Därför har vi skapat stöd och verktyg för att hjälpa dig använda trend- och omvärldsanalysen för att lyckas i ditt arbete.

Här kan du läsa om hur olika personer i staden använder trend- och omvärldsanalysen idag. Kanske kan deras arbetssätt inspirera dig? Du hittar också tre olika workshopupplägg som du kan använda för att skapa insikter från analysen. Sist men inte minst hittar du stödmaterial som hjälper dig förstå och använda analysen.