Så kan du använda analysen i ditt arbete

Här kan du läsa om hur olika personer i staden använder trend- och omvärldsanalysen idag. Kanske kan deras arbetssätt inspirera dig? Du hittar också tre olika workshopupplägg som du kan använda för att skapa insikter från analysen. Sist men inte minst hittar du stödmaterial som hjälper dig förstå och använda analysen.