Verksamhetsplaneraren och chefen

Verksamhetsplaneraren sätter lärandet av varandra i centrum genom gemensamma övningar och diskussioner. Bilden av verksamhetens utmaningar och möjligheter tas fram och ägs tillsammans. Resultatet kan sen användas som underlag till en verksamhetsplanering och för att få nulägeskoll.

Vem är verksamhetsplaneraren?

Den som ansvarar för eller är mycket delaktig i verksamhetsplaneringen. Kanske en strateg, en chef eller någon annan med liknande roll.

Hur jobbar verksamhetsplaneraren?

Verksamhetsplaneraren bjuder in till en workshop. Deltagare är kanske chefer eller andra representanter för olika funktioner. Tidpunkten för workshopen är väl vald utifrån verksamhetsplaneringsåret för att kunna arbeta in resultatet i verksamhetsplanen.

De som ska delta på workshopen väntas vara väl pålästa om trend- och omvärldsanalysen och har därför fått inläsningsanvisningar i förhand.

En variant på upplägg är att låta deltagarna läsa medskick och brännpunkter och fundera på frågan: ”vilken är min största utmaning?” Svaret på den frågan ska de sedan redogöra för under 5 minuter var. Efter att 2-4 personer har presenterat ställer de sig med ryggen mot gruppen och lyssnar på gruppens diskussion av vad de just hört. Efter en stund får även de som presenterat vara med i diskussionen.

Ytterligare en variant är att på förhand dela ut en brännpunkt var till deltagarna att sätta sig in i. De ska sedan inför gruppen presentera en sammanfattning. Diskussionen ska sedan handla om hur det som beskrivs i brännpunkten påverkar den egna verksamheten.

Hur kan den här rollen ha stöd av trend- och omvärldsanalysen?

Brännpunkterna är en nedbrytning av megatrenderna men de behöver ofta göras än mer verksamhetsnära. Det kan göras tillsammans för att på så sätt skapa en gemensam bild att utgå ifrån. Resultatet är ett underlag inför verksamhetsplaneringen och ger en bra och bred nulägeskoll.