Om trend- och omvärldsanalysen

Trend- och omvärldsanalysen är ett viktigt verktyg som hjälper oss att förutse och anpassa oss utefter förändringar i vår omvärld. Den ger oss bättre nulägeskoll och stärker vår förmåga att nå stadens övergripande mål och vision.

Trend- och omvärldsanalysen är utformad så att den ska vara lätt att använda men ändå kunna ge en fördjupad bild för den som behöver det. Meningen är att stadens verksamheter enkelt ska kunna använda valda delar till nulägeskollen som är underlag till verksamhetsplan och verksamhetsdialog. Innehållet i trend- och omvärldsanalysen bör då ses mer som ett smörgåsbord där man snabbt kan plocka ut det mest relevanta än som något man måste ta till sig i sin helhet.

I kombination med stadens innovationsplattform kan trend- och omvärldsanalysen bli ett stöd för innovation. Läs på om stadens utmaningar och brännpunkterna kopplade till dessa, hämta sen inspiration från pågående innovationsinitiativ. Använd till slut verktygslådan på innovationsplattformen för att gå från insikt till handling.

Syftet med trend- och omvärldsanalysen är att den ska hjälpa oss att få syn på förändringar i omvärlden som påverkar vår resa mot stadens Vision Helsingborg 2035. Den ska kunna ge oss ett proaktivt förhållningssätt och möjlighet att vässa våra mål, beslutsunderlag och planer. Därmed skapar vi en genare och mer resurseffektiv väg mot visionen.

Se en inspelning från trend- och omvärldsdagen 2024, där projektledare Henrik Persson förklarar vilken roll analysen spelar:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.