Välkommen till Helsingborgs stads trend- och omvärldsanalys 2023. Analysen består av tre sammanhängande delar – brännpunkter, utmaningar och megatrender.

Brännpunkter

Konkreta trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar staden direkt, här och nu. Brännpunkterna kan användas som underlag till nulägeskoll och utmaningsdriven innovation.

Utmaningar

Stadsövergripande problem med utgångspunkt i de förändringar i omvärlden som beskrivs i brännpunkterna. Utmaningarna ger riktning i vårt innovationsarbete och kan användas som startpunkt för nulägeskoll.