Palles förord

Helsingborg idag

Helsingborg 2035

Att använda analysen

Filtrera innehållet

Stadens trend- och omvärldsanalys består av artiklar som beskriver vår omvärld – både lokalt och globalt. Här har vi filtrerat artiklarna efter ämnesområde. Klicka på ett ämne som intresserar dig så kan du läsa om trender och utveckling på det området.

Helsingborgs stads trend- och omvärldsanalys

Här hittar du innehållet i trend- och omvärldsanalysen 2022. Brännpunkterna är trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar staden direkt. Megatrenderna är övergripande och globala drivkrafter. Utmaningarna är de utmaningar vi strävar efter att lösa med vårt innovationsarbete.