Helsingborg 2035

Vision Helsingborg 2035 ger en riktning för hur livet i Helsingborg ska se ut år 2035. Visionens innehåll och prioriterade områden har sin utgångspunkt i tidigare program, planer och identifierade utvecklingsområden i staden. Visionen säger att år 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. Syftet med trend och omvärldsanalysen är den ska hjälpa oss att få syn på förändringar i omvärlden som påverkar vår resa mot stadens 2035 vision.

H22 – en viktig station på vägen mot visionen

2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer. Det är ett mål som vi arbetar mot inte för att det är häftigt, utan för att det är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta ge våra invånare en god livskvalitet och en välfärd som möter deras förväntningar. H22 är motorn som driver på utvecklingen, med dedikerade resurser som bara får användas till innovation. Under sommaren 2022 kommer allt arbete visas upp i en stadsmässa som kommer sträcka sig över hela staden.

Trend- och omvärldsanalysen hjälper oss navigera rätt

Trend- och omvärldsanalysen är ett av de verktyg som hjälper oss på vägen mot visionen och H22. Med den får vi bättre koll på utvecklingen runtomkring oss, så att vi kan anpassa oss efter trender och utmaningar som kan påverka våra verksamheter. Det stärker i sin tur vår innovationskraft och hjälper oss ge bättre stöd och service till våra invånare.