Helsingborg idag

I brännpunkterna och megatrenderna finns exempel och statistik som beskriver nuläget. Här finns en sammanställning över ytterligare material att använda vid nulägeskoll, verksamhetsplanering och innovationsarbete.