Analytikern

Analytikern sätter samman ett underlag baserat på trend- och omvärldsanalysen med mer verksamhetsnära exempel. Resultatet blir en kortare presentation innehållande det som kollegorna behöver förstå och diskutera. På så sätt skapas en genväg mellan det stora övergripande till det allra mest intressanta för verksamheten.

Vem är analytikern?

Den med någon form av analyserande roll med ett övergripande fokus för verksamheten. Analytikern förstår verksamheten och vet vart den är på väg.  Hennes styrka ligger i att kunna ta ut det allra mest relevanta för verksamheten från stora informationsmängder.

Hur jobbar analytikern?

Analytikern (eller analytikerna) sätter sig grundligt in i trend- och omvärldsanalysen. De läser stora delar av materialet – hela tiden med den egna verksamhetens perspektiv i bakhuvudet. Troligen sker detta genom en löpande process under större delen av året.

Tack vare en god förståelse och överblick tar analytikern sedan ut de delar som är allra mest intressanta för den egna verksamheten att känna till och fundera kring. Dessa kompletteras med andra underlag och sätts i ett mer verksamhetsspecifikt sammanhang.

Resultatet kokas ner i ett antal områden/teman som är specificerade för den egna verksamheten. Innehållet är det som analytikern bedömer som det allra mest intressanta för kollegorna att känna till.

Analytikern presenterar och leder en diskussion kring resultatet, antingen i ett verksamhetsövergripande sammanhang (avdelningsnivå) eller för mindre delar (enhetsnivå).

Hur kan den här rollen ha stöd av trend- och omvärldsanalysen?

Trend och- omvärldsanalysen är en bred analys som passar alla – mer eller mindre och de olika delarna passar i olika utsträckning i på olika delar av verksamheten. Det är nödvändigt att omsätta det som tas upp till den egna verksamheten. Denna metod ger en genväg från det övergripande till det verksamhetsnära.

Analytikern lägger ner mest tid på att ta fram resultatet, men kan ofta dra nytta av sitt ordinarie arbete i processen. För de övriga medarbetarna sparar metoden tid då dessa får de viktigaste delarna ”serverade” för sig.