Smartare tillsammans

Jobba tillsammans med de ni är till för i er verksamhet och hämta in deras perspektiv på framtidsutmaningar och möjligheter. Upplägget guidar er genom en halvdag ihop med representanter för dina målgrupper, samarbetspartners eller intressenter. Workshopen går att använda i olika verksamheter och situationer. Upplägget passar er som gör nulägeskoll, verksamhetsplanering, projektplanering eller förändringsarbete med en planeringshorisont på upp till tre år. Du kan självklart ändra eller komplettera i upplägget så att det passar er.

Genom att involvera era målgrupper kommer ni att få nya perspektiv och framför allt – ni kommer att få hjälp med utifrånperspektivet. Addera sedan det kunnande som du och dina kollegor har. Resultatet blir ett riktigt bra underlag för kloka vägval framåt!

Workshopmaterial

Ladda ner underlaget

Ladda ner en anteckningsmall