Smartare tillsammans

Jobba tillsammans med de ni är till för i er verksamhet och hämta in deras perspektiv på framtidsutmaningar och möjligheter. Upplägget guidar er genom en halvdag ihop med representanter för dina målgrupper, samarbetspartners eller intressenter. Workshopen går att använda i olika verksamheter och situationer. Upplägget passar er som gör nulägeskoll, verksamhetsplanering, projektplanering eller förändringsarbete med en planeringshorisont på upp till tre år. Du kan självklart ändra eller komplettera i upplägget så att det passar er.

Genom att involvera era målgrupper kommer ni att få nya perspektiv och framför allt – ni kommer att få hjälp med utifrånperspektivet. Addera sedan det kunnande som du och dina kollegor har. Resultatet blir ett riktigt bra underlag för kloka vägval framåt!