05. Hur kan vi få alla i samhället att bli anställningsbara eller självförsörjande?

Arbetslösheten har länge varit hög i Helsingborg och många står långt från arbetsmarknaden.

Vi behöver arbeta mer proaktivt med att förhindra att människor blir beroende av försörjningsstöd, till exempel genom att få fler att vilja utbilda sig. Många arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på en allt rörligare och förändrad arbetsmarknad. Eller kunskap om och färdigheter i att driva egen verksamhet. Särskilt svårt är det att få ut utrikesfödda kvinnor i arbetslivet. Utmaningen består till stor del i att många saknar utbildning på gymnasienivå eller tillräckliga kunskaper i svenska, vilket ofta krävs för att få arbete i Sverige. Hur blir vi bättre på att proaktivt se till att alla i samhället blir ​anställningsbara eller självförsörjande? Hur kan vi ta bort språkhindret för utrikesfödda så att de får en kortare väg till arbete?

Kontakt: Peter.ekstrom@helsingborg.se

Innovationer

Ett av verktygen som staden använder för att lösa utmaningarna är vårt innovationsarbete. På Helsingborgs stads innovationsdatabas kan du se vilka innovationsinitiativ som är kopplade till varje utmaning.

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Lämna en kommentar