10. Hur kan vi få människor att känna sig mindre ensamma?

Social isolering är generellt sett vanligast bland äldre men förekommer i alla åldrar. Det finns ett tydligt samband mellan social isolering och att inte ha någon nära vän.

Social isolering är hälsofarligt och jämförbart med att ha dåliga levnadsvanor. Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar också för psykiska problem. Hur möter vi ensamhet bland stadens invånare? Hur kan vi hitta nya sätt att bryta ofrivillig ensamhet?

Kontakt: bitte.wikstrom@helsingborg.se

Innovationer

Ett av verktygen som staden använder för att lösa utmaningarna är vårt innovationsarbete. På Helsingborgs stads innovationsdatabas kan du se vilka innovationsinitiativ som är kopplade till varje utmaning.

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: