11. Hur skapar vi bättre och mer målgruppsanpassade tjänster för äldre?

Andelen helsingborgare som är över 80 år förväntas öka med ca 40 procent fram till 2030. ​

De nya generationerna äldre har andra förväntningar på staden jämfört med tidigare. De är mer välutbildade, resursstarka och individualistiska jämfört med tidigare generationer. Många vill leva ett aktivt liv högt upp i åldrarna och det ställer allt större krav på tjänster kopplade till detta. Det handlar också om ökade möjligheter till individuella val kring till exempel digitala lösningar, boende, mobilitet och fritid. Hur kan vi möta denna utveckling? Vilka smarta boendelösningar bidrar till ökad trygghet och ökad livskvalitet?

Kontakt: sanna.melling@helsingborg.se

Innovationer

Ett av verktygen som staden använder för att lösa utmaningarna är vårt innovationsarbete. På Helsingborgs stads innovationsdatabas kan du se vilka innovationsinitiativ som är kopplade till varje utmaning.

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: