Helsingborg 2035

Vision Helsingborg 2035 ger en riktning för hur livet i Helsingborg ska se ut år 2035. Visionens innehåll och prioriterade områden har sin utgångspunkt i tidigare program, planer och identifierade utvecklingsområden i staden.

Visionen säger att år 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Syftet med trend och omvärldsanalysen är den ska hjälpa oss att få syn på förändringar i omvärlden som påverkar vår resa mot stadens vision Helsingborg 2035.

Trend- och omvärldsanalysen hjälper oss navigera rätt

Trend- och omvärldsanalysen är ett av de verktyg som hjälper oss på vägen mot visionen. Med den får vi bättre koll på utvecklingen runt omkring oss, så att vi kan anpassa oss efter trender och utmaningar som kan påverka våra verksamheter. Det stärker i sin tur vår innovationskraft och hjälper oss ge bättre stöd och service till våra invånare.