Scenarioplanering light

Att vara redo för framtiden och planera för att människors beteenden förändras och teknik utvecklas kräver att vi planerar för flera olika scenarier. Detta workshop-upplägg är en förenklad variant som är kul att göra och som inte kräver förkunskaper om scenarioplanering. Ni behöver avsätta en heldag eller två halvdagar.

Under workshopen är ni många som hjälps åt att bidra med signalspaning på stadens brännpunkter. När dagen är slut har ni skapat ett antal framtidsbilder och konkreta aktiviteter som ni kan jobba vidare med i er verksamhet, till exempel på olika enheter eller i olika arbetsgrupper eller delprojekt. Upplägget passar dig som gör verksamhetsplanering, projektplanering, innovations- eller förändringsarbete med en planeringshorisont på upp till tio år.

Workshopmaterial

Materialet nedan innehåller både instruktioner för dig som ska leda workshopen och presentation att använda under själva workshopen.

Ladda ner underlaget.

Ladda ner A3-canvas till workshopen.

Ladda ner A4-mall för scan cards.