Verksamhetsplanering

Ett bra sätt att använda trend- och omvärldsanalysen är att försöka bryta ner brännpunkterna till information som din verksamhet kan agera på, här och nu. Det kan vara i verksamhetsplaneringen, i nulägeskollen, i planeringen av större projekt, inför ett arbete med ett nytt styrdokument eller i annat förändringsarbete. Det finns många tillfällen när vi behöver zooma ut för att hitta rätt riktning på vårt arbete.

Här hittar du ett workshopupplägg som hjälper dig att gå från den generella bilden av stadens nära omvärld ner till konsekvenser och slutsatser i ett kortare verksamhetsnära perspektiv.

Meningen är att fokusera på konsekvenserna av förändringar i omvärlden. I vissa fall går det direkt att se konsekvenserna för den egna verksamheten, men tänk på att era diskussioner kan behöva silas ner och bearbetas vidare för att resultatet ska bli riktigt bra.

Arbetsmaterialet består av en powerpoint som innehåller både handledarstöd för dig som håller i workshopen och mallar att använda i övningarna.

Workshopmaterial

Materialet nedan innehåller både instruktioner för dig som ska leda workshopen och presentation att använda under själva workshopen.

Ladda ner underlaget.