01. Hur kan vi förenkla invånarnas vardag med hjälp av ny teknik och AI?

En smart, hållbar och omtänksam stad använder data och digitalisering för att göra det lätt för invånarna att lösa sina problem.

Möjligheterna att förbättra och förenkla stadens tjänster ökar med ny teknik, AI och verktyg för digitalisering. Samtidigt växer produktionen av data för varje år både internt och externt. Tillsammans skapar det helt nya förutsättningar för att möta invånarnas och välfärdens utmaningar. Hur drar vi nytta av detta mer effektivt i verksamhetsutveckling och innovation? Hur kan vi säkerställa AI-lösningar som ger korrekta och inkluderande beslut? Hur kan data omsättas i digitala tjänster och lösningar för att förenkla invånarnas vardag och att öka deras livskvalitet, hälsa och delaktighet? Hur kan vi möjliggöra för invånarna att i högre grad göra jobbet själva?

Kontakt: Karolina.ekerlund@helsingborg.se

Innovationer

Ett av verktygen som staden använder för att lösa utmaningarna är vårt innovationsarbete. På Helsingborgs stads innovationsdatabas kan du se vilka innovationsinitiativ som är kopplade till varje utmaning.

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala målen

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: