09. Hur kan vi främja psykisk och fysisk hälsa bland unga?

Statistiken visar att allt fler barn och unga i Helsingborg drabbas av psykiska besvär.​ Det gäller särskilt flickor i tonåren, där även den självskattade hälsan försämrats mycket under senare år.

Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär. Samtidigt rör vi på oss för lite, framför allt gäller detta unga tjejer. Detta leder till långsiktiga hälsoeffekter som inlärningsproblem och minskat välbefinnande. Hur kan vi stärka barn och ungas psykiska hälsa? Hur kan vi få unga tjejer att röra på sig mer? Hur kan vi främja psykisk hälsa i skolmiljön och lära unga att bättre hantera stress?

Kontakt: pernilla.danielsson@helsingborg.se

Innovationer

Ett av verktygen som staden använder för att lösa utmaningarna är vårt innovationsarbete. På Helsingborgs stads innovationsdatabas kan du se vilka innovationsinitiativ som är kopplade till varje utmaning.

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: