12. Hur kan vi minska vårt klimatavtryck och nå klimatneutralitet 2030?

Helsingborg ska vara klimatneutralt senast 2030. Det innebär utsläppen inom det geografiska området Helsingborg fram till dess måste minska med 70 % jämfört med 2022 och att resterande utsläpp ska tas upp med hjälp av ökade kolsänkor.

Fler människor bor i städer och städer står för 75 procent av den globala energianvändningen, 75 procent av de globala utsläppen.

Hur stimulerar vi innovation som leder till minskad klimatpåverkan och ett mer cirkulärt samhälle? Hur kan vi skapa fler tekniska och biologiska kolsänkor i Helsingborg? Hur åstadkommer vi medvetenheten, viljan och beteendeförändringen som måste till för att vi ska kunna uppfylla Parisavtalet och de mål som satts upp av såväl Helsingborgs stad som EU?

Kontakt: jens.gille@helsingborg.se

Innovationer

Ett av verktygen som staden använder för att lösa utmaningarna är vårt innovationsarbete. På Helsingborgs stads innovationsdatabas kan du se vilka innovationsinitiativ som är kopplade till varje utmaning.

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Lämna en kommentar